*RINGKASAN KHOTBAH*
*GBI MY FAMILY TIARA*
Minggu, 06 Oktober 2019
Pdt. Dr Lukgimin Aziz, M.Th
Tema : *PROGRESSIVE*
(KEMAJUAN)
Nats : 1 Tim.4 : 14 – 15
_______________________________
Pendahuluan :
Ini adalahTahun Baru 5780.
Tahun PEY artinya Mulut. Tuhan mau Mulut kita dipakai untuk mengucapkan Berkat.
_______________________________
1 Timotius 4:14-15
14 *Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu*, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
15 Perhatikanlah semuanya itu, *hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang*.

*SPIRIT BUILDING*
1 Timotius 4:8
Latihan badani terbatas gunanya, *tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang*.

*JANGAN LALAI*
1 Timotius 4:14
*Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu*, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
_____________________________________

*KITA PERLU MENGALAMI PROGRESS bukan REGRESS* :
1. *PROGRESS IN GOD*.
Daud, mengejar TUHAN /Gunung Kudus Tuhan, tidak mengejar popularitas.

Mazmur 15:1-5
1 Mazmur Daud. TUHAN, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? *Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?*
2 Yaitu *dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya*,
3 *yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya* ;
4 yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi *memuliakan orang yang takut akan TUHAN; yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi* ;
5 *yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba* dan *tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah*. *Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya*.

Amsal 26:20-22
20 Bila kayu habis, padamlah api; *bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran*.
21 Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan.
22 Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati.

2. *PROGRESS IN LIFE*
Seperti Daud yg menang melawan Goliath dan raksasa raksasa, sebelumnya ia telah terlatih melawan singa (sebuah progress dlm kehidupannya).
1 Samuel 22:2
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dia ada kira-kira empat ratus orang.

2 Samuel 21:16-17
16 Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa — berat tombaknya tiga ratus syikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru — menyangka dapat menewaskan Daud.
17 Tetapi Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka: “Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau.”

2 Samuel 21:18-22 (Semua raksasa-raksasa telah dikalahkan oleh Daud dan anak buahnya).

*KITA PERLU MENTOR* :
Seperti Daud Mempunyai seorang Mentor yang bernama Nabi Samuel, yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat dan juga yg mengurapi Daud menjadi raja.

*Mentor kita dalam hidup ini adalah gembala kita*.

3. *PROGRESS IN FRUIT* :
*Kemajuan untuk menghasilkan buah-buah yg manis dlm hidup ini*.
Lihatlah kisah-kisah RUTH, ABRAHAM, MUSA,YOSUA, semuanya mengalami PROGRESS bukan REGRESS/KEMUNDURAN.

*Tinggalkanlah Comfort zone, dan melangkahlah keluar*.
*Kita akan masuk ke COMBAT ZONE* (Zona peperangan), kemudian barulah *kita akan mengalami CHAMPION ZONE* (Zona kemenangan).